Design

Vi håndterer hele designprocessen

ShipCons services omfatter alle aspekter af designprocessen. Vi følger ethvert projekt nøje fra start til slut og overlader intet til tilfældighederne. Fra forundersøgelser og tekniske specifikationer til myndighedstegninger, dialog med klassifikationsselskaber, samarbejde med skibsværft og udarbejdelse af arbejdstegninger, står vi til rådighed med vores erfaring og indblik, der sikrer vores kunder det absolut bedste resultat.

Vi inddeler designprocessen i tre faser:

 • Concept design
 • Basic design
 • Detail design

Concept design

I concept design-fasen sætter vi os nøje ind i vores kunders krav og behov og arbejder fokuseret mod at konkretisere og definere kundens ønsker. Vores medarbejderes store erfaring indenfor skibsbygning sætter dem i stand til at afkode kundens specifikationer og efterfølgende omsætte dem til et konkret og håndgribeligt design. Der bliver gennemført forundersøgelser og udvalgt designkoncepter, der udgør fundamentet for projektets overordnede design.

Concept design-fasen gennemføres i tæt samarbejde med vores kunder, og vi tilbyder en Concept Design Pakke, der typisk består af følgende elementer:

 • Udarbejdelse af tekniske specifikationer
 • General arrangement
 • Generering af skrogform
 • Estimering af vægt og stabilitetsberegninger
 • Beregning af hydrostatik og tankkapacitet
 • Vurdering af sø- og manøveregenskaber samt effektbehov
 • Foreløbige regelberegninger for at sikre overholdelse af klasseselskabsregulativer
 • Princip middelspant

Basic design

Med udgangspunkt i det endelige concept design tilbyder ShipCon en bred vifte af ydelser indenfor basic design. Vores ydelser indenfor basic design omfatter blandt andet udarbejdelse af hovedarrangementer og dokumentation, der bliver fremsendt til godkendelse hos myndigheder og klasseselskaber, og som desuden bliver brugt som fundament for det videre arbejde med detail design.

Vores medarbejdere har stor erfaring i at samarbejde med de forskellige klasseselskaber og ved, hvordan processen skal håndteres for at sikre en så hurtig og effektiv godkendelsesprocedure som overhovedet muligt.

ShipCons Basic Design Pakke består typisk af følgende elementer:

 • Stål klassetegninger
 • Stålberegninger
 • Sikkerhedstegninger
 • Myndighedstegninger
 • Apteringstegninger
 • Udrustningstegninger
 • Skibstekniske beregninger – fx stabilitet, lastelinje, tonnage og udrustningsnummer.

Detail design

Hos ShipCon besidder vi ikke kun indgående teoretisk viden om skibsdesign og – byggeri men har også langvarig og praktisk, hands-on erfaring fra skibsværfter. Vores praktiske erfaring giver os et værdifuldt indblik i, hvad der skal til for at sikre en effektiv byggeproces. I detail design-fasen omsætter vi denne erfaring til detaljerede arbejdstegninger målrettet skibsværftet til brug i selve byggeprocessen.

ShipCon kan udarbejde detalje-tegninger som typisk omfatter:

 • Sektionstegninger
 • Brændegrundlag
 • Udrustningstegninger
 • Koordineringstegninger

ØNSKER DU ET MØDE?

VI SIDDER I FREDERIKSHAVNS MARITIME OMRÅDE

Hvis du ønsker et uforpligtende møde om et projekt sidder vi klar til at mødes. Du finder os på nedenstående adresse.

ShipCon ApS
Fiskerihavnsgade 23
9900 Frederikshavn
Denmark
Tlf.: +45 96 20 70 80
E-mail: shipcon@shipcon.dk